Seznam poplatků

Pro Vaši informaci zde uvádíme souhrn všech poplatků a jiných plateb souvisejících se smlouvou o úvěru splatnou jednorázově. Tyto informace platí pro aktuálně uzavřené smlouvy:

  • Pokud nedojde ke změně smlouvy a řádně splatíte svůj dluh ze smlouvy, nebudete platit žádné platby navíc (žádné další poplatky).
  • Splatíte-li předčasně své závazky ze smlouvy – nebudeme Vám účtovat žádné další poplatky, ani náhradu nákladů.
  • Pokud se dostanete do prodlení se splacením Vašeho dluhu můžeme po Vás požadovat:
  1. smluvní pokutu ve výši 0,1% z jistiny za každý den prodlení, dále
  2. úrok z prodlení v zákonem stanovené výši (aktuální výši najdete na stránkách ČNB) a dále
  3. poplatek za každou zaslanou písemnou upomínku 50 Kč (nejvýše tři zpoplatněné upomínky).

Podobnosti najdete ve smlouvě, nebo nás kontaktujte prostřednictvím Vašeho zákaznického účtu nebo telefonicky na čísle

800 999 933.